Walery Polech

Walery Polech (Valery Polekh) urodził się 5.08.1918 w Moskwie (Rosja). W 1937 ukończył średnią szkołę muzyczną w klasie waltorni Wasilija Sołodujewa - waltornisty Taetru Bolszoj w Moskwie. W latach 1937-39 studiował w Moskiewskim Konserwatorium Muzycznym u Ferdynanda Ekkerta.

W 1937 został członkiem Orkiestry Radiowej, a w latach 1938-39 i 1946-72 solistą Teatru Bolszoj. W latach 1975-81 był wykładowcą w Konserwatorium Muzycznym w Moskwie.

Jest laureatem 1. Nagrody Konkursu Instrumentów Dętych w Moskwie (1941) i 1. Nagrody Międzynarodowego Konkursu w Budapeszcie (1949). W 1959 otrzymał odznaczenie państwowe - Zasłużony Artysta Związku Radzieckiego. Reinhold Glier napisał dla niego swój koncert na róg i orkiestrę op.91, który Polech wykonał jako pierwszy w Leningradzie (obecnie Petersburg) w 1951 roku (dyrygował kompozytor).

Jest autorem Szkoły na róg, wielu etiud i wielu prac metodycznych.

Zmarł 6.09.2006 w Moskwie.