Ryszard KurzakRyszard Kurzak

Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu w klasie prof. Piotra Wołczuka.

W latach 1970-1996 był pierwszym waltornistą w orkiestrze Opery Wrocławskiej. Pracował również jako pierwszy waltornista w orkiestrach Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy i Filharmonii w Opolu. W latach 1974-2002 współpracował z Agencją Artystyczną Pro Musica, występując w ramach jej działalności w różnych krajach europejskich. Był wielokrotnym wykładowcą kursów mu­zycznych oraz jurorem konkursów. Ojciec wybitnej sopranistki -  Aleksandry Kurzak.

Starszy wykładowca w Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Biografie

Czesław Czopka

Czesław CzopkaCzesław Czopka

Reklama


Reklama