Ferdynand Ekkert
1865-1941
Urodził się 1.03.1865 w Pradze. Waltornista, kompozytor, dyrygent i pedagog. W 1882 roku ukończył konserwatorium muzyczne w Pradze. W latach 1882-1885 był waltornistą orkiestr symfonicznych Berlina, Drezna, Zurychu i Paryża. Często występował jako solista, specjalizował się w grze na rogu naturalnym. W 1885 przeniósł się do Rosji, gdzie pracował jako waltornista i dyrygent. W latach 1887-1922 prowadził działalność jako dyrygent orkiestr wojskowych, a w latach 1922-1934 orkiestry Teatru i Operetki w Moskwie.

W latach 1997-1903 był pedagogiem przy Towarzystwie Filharmonii Moskiewskiej, a w latach 1904-1941 wykładowcą Konserwatorium Moskiewskiego. W pedagogice kontynuował tradycje szkoły rosyjskiej, kształcąc liczne grono znakomitych waltornistów. Z grona jego studentów najbardziej znani to: Walery Polech, Anton Usow czy Arsenij Jankielewicz. Zajmował się też komponowaniem. Jest autorem kantaty 20-lecie Wielkiego Października, oper, baletów, komedii muzycznych. Napisał 10 marszy na orkiestrę dętą, 3 koncerty na waltornię, liczne opracowania i transkrypcje na waltornię.

Zmarł 17.09.1941 w Moskwie.