W dniach 4-5.02.2010 odbędzie się w Warszawie Konkurs Zespołów Instrumentów Dętych.
Organizatorem jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (UMFC) - Katedra Instrumentów Dętych.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

    * trio stroikowe - obój, klarnet, fagot
    * kwintet drewniany - flet, obój, klarnet, róg, fagot
    * zespoły blaszane (kwartety i kwintety)
                                2 trąbki, róg, puzon lub 2 trąbki, 2 puzony;
                                2 trąbki, róg, puzon, tuba lub puzon basowy

Termin zgłoszenia upływa z dniem 15 grudnia 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego), a warunkiem przyjęcia jest:

    * wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej
      (można również fax-em na nr: 0/22 827-83-10 lub 0/22 827-72-41 w. 208);
    * dołączenie kopii dowodu wpłaty wpisowego za cały zespół na adres:

          Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
          Wydział Instrumentalny
          00-368 Warszawa ul. Okólnik 2
          nr konta: 80 1750 0009 0000 0000 0561 2918
          Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi

Przesłuchania I etapu Jury ocenia zza kotary.