11-17 kwietnia 2016 roku
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

XIX Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza.

Konkurs przeznaczony jest dla zespołów kameralnych, w których średnia wieku wszystkich uczestników zespołu nie przekracza 30-go roku życia w dniu rozpoczęcia konkursu.

Pierwszy etap konkursu zostanie rozegrany w trzech kategoriach:
kategoria A: duet głos z fortepianem
kategoria B: duet instrumentalny z fortepianem
kategoria C: trio fortepianowe, kwartet fortepianowy, kwintet fortepianowy

Najlepsze zespoły poszczególnych kategorii zostaną zakwalifikowane do przesłuchań II etapu, w którym będą klasyfikowane łącznie.
W obu etapach konkursu zespoły muszą występować w tym samym składzie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną następujących dokumentów:
a) formularz zgłoszeniowy (w języku polskim lub angielskim),
b) kopia dowodu osobistego lub paszportu
c) życiorys artystyczny
d) dowód opłaty konkursowej: 250 PLN od każdego członka zespołu.
Opłatę konkursową prosimy wysłać na konto:
Bank PEKAO S.A. II O/Łódź
IBAN: 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
z dopiskiem Konkurs Muzyki Kameralnej 2016
Wszystkie koszty bankowe powinny być pokryte przez wpłacającego.
W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie, wpisowe nie będzie zwracane.
Dokumentacje należy przesłać do 15 stycznia 2016 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadesłane zgłoszenia poddane będą weryfikacji przez organizatora konkursu, który ma prawo odrzucić zgłoszenie. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia selekcji kandydatów na podstawie życiorysów i osiągnięć artystycznych.

Uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w przesłuchaniach konkursowych do dnia 15 lutego 2016 roku.

Program konkursu obejmuje wykonanie następujących utworów:I ETAP
Kategoria A
Pieśń F. Schuberta, P. Czajkowskiego i kompozytora polskiego skomponowana przed 1900 rokiem oraz dowolnie wybrany program (czas trwania do 20 minut)

Kategoria B i C
Forma cykliczna (sonata, suita itp.) skomponowana przed 1900 rokiem. Czas trwania do 30 minut.

II ETAP
Program dowolnie wybrany przez uczestników zawierający utwory oryginalne. W przypadku zespołów zakwalifikowanych z kategorii A, program powinien zawierać cykl pieśni wykonany w oryginalnej wersji językowej. Czas trwania do 35 minut. Program II etapu nie może zawierać utworów prezentowanych w I etapie.

Organizatorzy mogą zażądać od uczestników partytury wykonywanych utworów Czas trwania występu konkursowego podany w programie konkursu powinien być przestrzegany. Przekroczenie limitu czasowego może spowodować przerwanie występu zespołu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizatorzy powiadomią uczestników o konieczności skrócenia czasu trwania programów przesłuchań I etapu.
W przypadku zmian w programie konkursowym należy powiadomić o tym fakcie organizatora przed rozpoczęciem konkursu, nie później niż 29 lutego 2016 roku.

Przewidziane są następujące nagrody:
I nagroda – 8 000 PLN (dla każdego członka zespołu)
II nagroda – 5 000 PLN (dla każdego członka zespołu)
III nagroda – 3 000 PLN (dla każdego członka zespołu)
Wyróżnienia – 1 000 PLN (dla każdego członka zespołu)

Przewidziana jest również nagroda za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego w wysokości 1500 PLN (dla każdego członka zespołu). Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu.

Występy zespołów oceniać będzie międzynarodowe Jury złożone z wybitnych artystów muzyków i pedagogów. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. Jury ma prawo zmienić ilość i wysokość nagród.

Kolejność występów zostanie ustalona drogą losowania.

Nagrodzone zespoły będą zobowiązane wystąpić nieodpłatnie podczas koncertu laureatów stosownie do decyzji Jury.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów oraz ich nieodpłatnego wykorzystywania.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

Z przyczyn niezależnych od organizatora Konkurs może zostać odwołany, nie później niż do dnia 1 marca 2016 roku. Opłata konkursowa zostanie wówczas zwrócona wszystkim zakwalifikowanym do konkursu zespołom.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator konkursu zastrzega możliwość odwołania wydarzenia, nieprzyznania nagród finansowych oraz możliwość zmiany ich wysokości w razie nieuzyskania środków na pełne sfinansowanie konkursu.