6 sierpnia o godz 19.00
Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Krzysztof Stencel - róg naturalny
Katarzyna Drogosz - pianoforte

W programie utwory Beethovena, Danziego oraz Rossiniego

Reklama