Mirosław Płoski

W 1984 ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku, gdzie kształcił się pod kierunkiem Ryszarda Watorowskiego, wychowanka Edwina Golnika. W tymże roku zdobył 3. Nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych w Gdańsku. Studia uzupełniał w Pradze (Akademie Můzických Umění) dzięki stypendium Ministra Kultury i Sztuki, następnie w Salzburgu (Uniwersytet Mozarteum) oraz we Włoszech, m.in. u Josefa Mayra, Domenico Ceccarossiego i Elvio Modonesiego. Równolegle uczestniczył w licznych kursach doskonalenia instrumentalnego.

Był zaangażowany na stanowisku pierwszego waltornisty m.in. w Orkiestrze Państwowej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku (1983–87), Orkiestrze Symfonicznej Słoweńskiego Radia i Telewizji w Lublanie (do 1992) oraz Orkiestrze Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie (1991–2011), gdzie przez kilkanaście lat pełnił też funkcję kierownika grupy waltornistów. Jako pierwszy waltornista był związany stałą współpracą z Polską Filharmonią Kameralną, Orkiestrą Kameralną Radia Lublana, sceną operową Słoweńskiego Teatru Narodowego, orkiestrą festiwalową Estate Musicale Frentana (Włochy), Operą Bałtycką, Operą Krakowską i wieloma innymi zespołami w kraju i za granicą. Występował w repertuarze solowym z towarzyszeniem orkiestr Filharmonii Krakowskiej, Bałtyckiej, Białostockiej i innych. Dokonał licznych nagrań płytowych i archiwalnych, głównie w charakterze pierwszego waltornisty Orkiestry Słoweńskiego Radia i Telewizji. W swoim dorobku artystycznym ma również rejestracje płytowe kameralistyki, m.in. z zakresu literatury kwintetu dętego, twórczości Grażyny Bacewicz czy muzyki amerykańskiej.

Od 1992 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Muzycznej w Krakowie. W 1998 uzyskał kwalifikacje I stopnia w dyscyplinie instrumentalistyki oraz stanowisko adiunkta a w 2009 – stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Swoje zainteresowania z zakresu wiedzy i sztuki muzycznej kieruje także w stronę teorii i historii muzyki. W latach 2010–11 nadzorował prace merytoryczne zespołu realizatorów projektu digitalizacji i utrwalenia fonograficznego obszernej części archiwalnych zbiorów muzycznych biblioteki Muzeum-Zamku w Łańcucie.