Edward Daniecki

Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku (1972) klasy waltorni prof. Kazimierza Filipowicza.

Począwszy od lat studenckich przez ponad trzydzieści lat pracował jako 1 waltornista orkiestr krajowych (Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, Państwowa Filharmonia w Rzeszowie, Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku). Jest aureatem 3. Nagrody na III Festiwalu Młodych Muzyków w Gdańsku w kategorii solistów i kameralistów (1970). Był członkiem orkiestr zagranicznych: Iraqi National Orchestra (Irak), Cairo Symphony Orchestra (Egipt), Loh-Orchester (Niemcy). W latach 80-tych współpracował z Polską Orkiestrą Kameralną Wojciecha Rajskiego z Sopotu. Wielokrotnie występował jako solista w koncertach waltorniowych W.A.Mozarta, R.Straussa, G.Bacewicz, J.Haydna, G.Ph.Telemanna. Do dziś prowadzi szeroką działalność koncertową - nadal jest czynnym muzykiem orkiestrowym, współpracuje z wieloma orkiestrami krajowymi i zagranicznymi jako kameralista i solista.

Od roku 1989 pracuje jako nauczyciel akademicki Akademii Muzycznych w Gdańsku i Bydgoszczy (równolegle), prowadzi klasy waltorni i zespołów kameralnych, wykłada studia orkiestrowe, literaturę pedagogiczną przedmiotu głównego, dydaktykę nauczania gry na instrumentach dętych blaszanych. Prowadzi warsztaty metodyczne i seminaria. Występuje jako konsultant dla pedagogów prowadzących klasy rogu w szkołach muzycznych. Jako pedagog posiada bogate doświadczenie zawodowe i dużą wiedzę merytoryczną.Juror wielu komisji konkursowych, festiwali, przesłuchań, w tym zagranicznych. Dwukrotnie był dyrektorem Międzynarodowych Konkursów Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych w Gdańsku.

Na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku uzyskiwał kolejno: kwalifikacje I stopnia (adiunkt) w 1993, kwalifikacje II stopnia (habilitacja) w 1999. W 2002 uzyskał stopień profesora nadzwyczajnego, obecnie posiada tytuł profesora zwyczajnego.