Zbigniew Młynarski1947-2019

Urodził się 3.01.1947 na Lubelszczyźnie.

Edukację muzyczną rozpoczął nauką gry na akordeonie w Ognisku Muzycznym w Krasnymstawie.  W 1961 zdał egzamin do Liceum Muzycznego w Lublinie, gdzie podjął naukę w klasie waltorni Franciszka Krzemińskiego – muzyka m.in. tamtejszej Państwowej Operetki. W latach 1966-71 był studentem  Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna) w Łodzi, w klasie waltorni prof. Edwina Golnika. Uczelnię ukończył z wynikiem bardzo dobry. W 1969 zdobył 2. Nagrodę w Ogólnopolskim Festiwalu Młodych Muzyków w Gdańsku (konkurs obejmował wszystkie instrumenty dęte). W tym czasie został pierwszym waltornistą Międzynarodowej Orkiestry Młodzieżowej podczas Międzynarodowego Festiwalu w Bareuth (Niemcy).

Jeszcze w trakcie studiów, od 1967 pracował w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi pod dyrekcją Henryka Debicha. W latach 1969-72 był waltornistą Teatru Wielkiego w Łodzi  a w latach 1973-74 – Filharmonii Łódzkiej.

Zbigniew Młynarski prowadził ożywioną działalność pedagogiczną i organizacyjną. Rozpoczął ją już w 1971 jako pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej w Pabianicach. Później pracował jeszcze w łódzkich szkołach - Państwowym Liceum Muzycznym i Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki. W latach 1982-2004 był wykładowcą klasy waltorni w Akademii Muzycznej w Łodzi. Równolegle, w latach 1999-2007 prowadził klasę waltorni w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Studenci st. wykł. Zbigniewa Młynarskiego zdobyli wiele nagród w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, pracują w orkiestrach w kraju i za granicą. Był pomysłodawcą i inicjatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Waltornistów (edycje 1994, 1998 i 2001) - jego kierownikiem artystycznym i przewodniczącym jury. Festiwal Waltorniowy w Łodzi i odbywający się w jego ramach Ogólnopolski Konkurs Waltornistów im. prof. Edwina Golnika jest kontynuacją idei Zbigniewa Młynarskiego.

Za swą działalność otrzymał wiele nagród i wyróżnień - m.in. Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi czy Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (CEA) w Warszawie. W 1995 odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Był konsultantem CEA, członkiem Komisji Programowej dla Szkół I stopnia, jurorem konkursów i przesłuchań oraz wykładowcą podczas krajowych i zagranicznych sympozjów. Należał do International Horn Society.

Zmarł 6.01.2019Biografie

Wawrzyniec Szymański

Wawrzyniec SzymańskiWawrzyniec Szymański

Reklama


Reklama