Adam Wolny

Urodził się w 1966 w Jeleniej Górze. Naukę gry muzyki rozpoczął w wieku 7 lat w klasie fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej. Edukację w zakresie gry na waltorni rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Jeleniej Górze w klasie mgr Ryszarda Kurzaka.

W 1989 ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie rogu st.wykł. Mieczysława Korcza. Od 1989 jest solistą Opery Dolnośląskiej, a od 1994 solistą Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu (obecnie Orkiestra Symfoniczna Narodowego Forum Muzyki). Praca etatowa w charakterze muzyka orkietrowego stanowi podstawowy nurt jego działalności  artystycznej. Jako muzyk  Filharmonii  Wrocławskiej  i Opery Dolnośląskiej brał udział w wielu tournées koncertowych po Europie oraz Stanach Zjednoczonych, Tajwanie i Chinach. Od 1995 jest stałym współpracownikiem wrocławskich orkiestr kameralnych WratislaviaLeopoldinum. Jako I waltornista  współpracował z Operą Kameralną w Warszawie, Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie i Sinfonią Helvetica w Szwajcarii. Od 2001 prowadzi klasę  waltorni  w PSM II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, a od 2002 w tamtejszej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. W 2014 uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej.