Grzegorz Curyła kowalewicz

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny zaprasza do udziału w I Międzynarodowych Warsztatach Waltorniowych, które odbędą się w dniach od 9 do 12 października 2023 roku w siedzibie Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie.

Warsztaty skierowane są do instrumentalistów (waltornistów) - uczniów szkół muzycznych II stopnia, liceów muzycznych, studentów akademii muzycznych oraz wykwalifikowanych muzyków i pedagogów.

Celem warsztatów, promujących tradycje muzyczne, jest ugruntowanie i wzbogacanie umiejętności oraz popularyzacja gry na instrumencie. Ideą warsztatów jest indywidualny rozwój kształcenia i doskonalenia warsztatu artystycznego oraz zdobywanie nowych doświadczeń, gwarantujące utrzymanie elitarnego poziomu sztuki muzycznej.

Zajęcia prowadzić będą: Grzegorz Curyła (Malaysian Philharmonic Orchestra) i Henryk Kowalewicz (Sinfonia Varsovia). 

Koszęcin 2023

Szczegóły na https://zespolslask.pl/pl/miedzynarodowe-warsztaty-waltorniowe