Duszniki Zdrój 2016

Duszniki Zdrój 2016

Duszniki Zdrój 2016

Biografie

Emil Wiśniowski

Urodził się prawdopodobnie w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku w Bytomiu. Kształcił się w niemieckiej wojskowej szkole muzycznej.


Reklama