25 listopad 2009 godz. 17:30
Sala koncertowa PSM w Rybniku
W programie :
Przybylski, Bountry, Szostak, Gounod,
Koepke, Kemp i inni.

30 listopad 2009 godz. 18:00
Sala koncertowa OSM I i II st. im. H.
Wieniawskiego w Łodzi
Koncert Inauguracyjny II
Ogólnopolskiego Festiwalu

Waltornistów im. prof. Edwina
Golnika w Łodzi
W programie m.in.:
Przybylski, Bountry, Szostak, Gounod, Koepke, Kemp i inni.