Kwartet waltorniowy z Torunia w składzie:  Robert Józefowicz, Janusz Stanecki, Michał Szczerba i Andrzej Sekuła współpracuje ze sobą od 2007 roku. Waltorniści są etatowymi muzykami - solistami Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej oraz absolwentami i studentami akademii muzycznych: w Bydgoszczy (R.Józefowicz i J.Stanecki), w Gdańsku  (M.Szczerba) a także Hochschule für Musik w Weimarze i Saarbrücken (A.Sekuła).

Image
Na stałe współpracują z wieloma orkiestrami symfonicznymi i operowymi. Uczestniczyli w sesjach nagraniowych, m.in. w Polsce, Danii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii i in. Wielokrotnie brali udział w festiwalach muzycznych w kraju i zagranicą, z ważniejszych krajowych: m.in. Toruń - Muzyka i Architektura, Probaltica, Musica Antiqua  Europae Orientalis, Wagner Festiwal w Sopocie.