Zespół powstał przy Orkiestrze Kameralnej Capella Cracoviensis. Składa się z wybitnych instrumentalistów, którzy przejawiają swą aktywność artystyczną nie tylko w grze orkiestrowej, ale również kameralnej oraz bardzo często solowej.

Kwintet Instrumentów Dętych Capellae Cracoviensis

Stąd też muzycy mają w swym dorobku wiele koncertów kameralnych z bardzo odpowiedzialnym repertuarem i na liczących się estradach. Członkowie zespołu są także pedagogami Akademii Muzycznych w Krakowie i Katowicach.

Zespół prowadzi działalność koncertową korzystając z szerokiego repertuaru od muzyki barokowej do współczesnej, a jego koncerty spotykają się z uznaniem publiczności i krytyków.

Skład zespołu:

Katarzyna Kurowska – Mleczko - flet
Marek Mleczko – obój
Roman Widaszek – klarnet
Paweł Solecki - fagot
Tadeusz Tomaszewski – waltornia