Początki zespołu sięgają daty 1 kwietnia 1954, kiedy to została zawiązana górnicza orkiestra dęta. Organizację i prowadzenie zespołu powierzono Janowi Józefiakowi. Początki orkiestry były szczególnie trudne: brakowało instrumentów i nut a próby odbywały się w sali zebrań brykietowni w Marantowie.

Orkiestra Dęta KWB Konin SA

Ponad czterokilometrową odległość między starym Koninem a Marantowem pokonywano rowerami, względnie samochodami ciężarowymi dostosowanymi do przewozu ludzi. Jeszcze gorsze warunki dojazdu na próby mieli mieszkańcy Kazimierza Biskupiego, skąd rekrutowała się liczna grupa muzyków. Dziś zespół liczy 50 muzyków, posiada wysokiej klasy instrumentarium, w skład wchodzą profesjonalni muzycy. Te atuty, a także dobrze zaopatrzona biblioteka muzyczna sprawia, iż orkiestra posiada szeroki wachlarz propozycji koncertowych. W repertuarze zespołu znajdują się utwory z gatunku muzyki: klasycznej, operowej, operetkowej, filmowej, jazzowej, popularnej, patriotycznej i kościelnej. Zespół ten znany jest w wielu regionach Polski, Niemiec, Rosji, Słowacji, Austrii oraz Włoch, gdzie na Placu św. Piotra orkiestra koncertowała dla papieża, Jana Pawła II.