Początki powstania Orkiestry sięgały lat XIX wieku. W roku 1890 Józef Foks - miejscowy organista, rozpoczął nauczanie gry na instrumentach pierwszych uczniów.

Orkiestra Dęta z Wilamowic

Powstała Orkiestra Dęta, która służyła miejscowej ludności, uświetniała uroczystości państwowe i kościelne. Znana była szeroko nie tylko w Wilamowicach. W roku 1935 z inicjatywy miejscowego fabrykanta Stanisława Krzyżanowskiego orkiestra przyjęła nazwę Orkiestra Strzelecka, a nauczycielem i zarazem kapelmistrzem został Stanisław Formas. Po zakończeniu II wojny światowej orkiestra podlegała zakładom lniarskim i nosiła nazwę Orkiestra Fabryczna. W roku 1962 umarł kapelmistrz Stanisław Formas, ale orkiestra dalej funkcjonowała na terenie Wilamowic. W roku 1989 nastąpiło odrodzenie orkiestry, która przeszła pod skrzydła miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Naukę rozpoczęła młoda grupa osób, a orkiestrę prowadził kapelmistrz Józef Mika. W krótkim czasie zespół zaczął odnosić sukcesy na różnych konkursach i przeglądach, kwalifikując się już w 1995 roku na XIII Ogólnopolski Festiwal Orkiestr OSP w Chodzieży. Od tego czasu uczestniczy we wszystkich festiwalach.

W roku 2001, po Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP w Połczynie Zdroju, nastąpiła zmiana na stanowisku kapelmistrza. Pałeczkę dyrygenta przejął doświadczony muzyk, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, mgr Mariusz Płonka. Pod jego kierownictwem wzrósł poziom gry w orkiestrze, przyszły pierwsze poważne sukcesy. Czołowe miejsca na wszystkich szczeblach przeglądów, aż do zdobycia Grand Prix i I miejsce na XVII Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP w Warszawie.

Strona internetowa orkiestry: www.orkiestra-wilamowice.freehost.pl