Wrażliwym na muzykę co płynie
z waltorni. Rozkoszy jestem bliski,
a poznać to można po mej minie,
dopiero gdy grają waltornistki

Jerry
znalezione na www.portalliteracki.pl