Nike

Bogini Zwycięstwa jest późniejszym tworem poetyckiej wyobraźni Greków. Homer jeszcze jej nie zna, dopiero Hezjod podaje jej rodowód. Odtąd Nike, córka tytana Pallasa i bogini podziemnej rzeki Styks, wchodzi do mitologii greckiej.

Czarnowłosa dziewica ma wielkie skrzydła u ramion. Towarzyszy bitwom i zawodom szermierzy, spełnia ofiary po odniesionym zwycięstwie, leci nad ziemią z wieścią o szczęśliwie zakończonej wojnie, trąbą głosząc triumf bohaterów. Szczególnie umiłował ją Aleksander Wielki, który stawiał ołtarze Nike na wszystkich etapach swego zwycięskiego pochodu. Wszyscy późniejsi królowie uświetniali swoje pomniki tą cudowną skrzydlatą postacią.

Bóstwa doli i spraw ludzkich:

 • Hory - boginie strzegące ładu między ludźmi i rytmem natury
 • Hymen - patron zaślubin i nowożeńców,
 • Hypnos - syn Nocy, bóg Snu,
 • Mojry - Córki Nocy, boginie Przeznaczenia:
  • Kloto - przędła nić Żywota,
  • Lachezis - strzegła nici Żywota,
  • Atropos - decydowała o długości ludzkiego życia przecinając nić Żywota,
 • Nemezis - bogini Ludzkiej Doli, pilnowała wymiaru Szczęścia,
 • Nike - bogini Zwycięstwa,
 • Plutos - bóg Bogactwa, oślepiony przez Zeusa za zbytnią hojność wobec ludzi,
 • Tanatos - bóg Śmierci,
 • Temida - bogini Sprawiedliwości, pierwsza żona Zeusa,
 • Tyche - bogini Foruny i Szczęścia, także Przypadku.

źródło: Jan Parandowski - Mitologia