NikeBogini zwycięstwa jest późniejszym tworem poetyckiej wyobraźni Greków. Homer jeszcze jej nie zna, dopiero Hezjod podaje jej rodowód. Odtąd Nike, córka tytana Pallasa i bogini podziemnej rzeki Styks, wchodzi do mitologii greckiej.

Czarnowłosa dziewica ma wielkie skrzydła u ramion. Towarzyszy bitwom i zawodom szermierzy, spełnia ofiary po odniesionym zwycięstwie, leci nad ziemią z wieścią o szczęśliwie zakończonej wojnie, trąbą głosząc triumf bohaterów. Szczególnie umiłował ją Aleksander Wielki, który stawiał ołtarze Nike na wszystkich etapach swego zwycięskiego pochodu. Wszyscy późniejsi królowie uświetniali swoje pomniki tą cudowną skrzydlatą postacią.

źródło: Jan Parandowski - Mitologia

  


Biografie

Jean Désiré Montagney Artôt

1803-1887

Waltornista belgijski. Urodził się 23 września 1803 w Paryżu. Naukę gry na waltorni prowadził pod okiem swojego ojca, solo waltornisty Opery w Brukseli, gitarzysty i wirtuoza skrzypiec.


Reklama