EUROPEJSKIE CENTRUM
MŁODZIEŻY ARTYSTYCZNEJ

KURS  MISTRZOWSKI  Salony u Mistrza – w stronę Artura Rubinsteina
odbywać się będzie w dniach 25 – 30 VIII 2009r. w Bydgoszczy


Kurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Muzycznych II stopnia,
studentów Akademii Muzycznych i pedagogów.

W kursie mogą brać udział uczestnicy czynni i bierni.

WYKŁADOWCY KURSU:
Tomasz Strahl – wiolonczela – AM Warszawa
Jerzy Mrozik – flet – AM Wrocław
Jacek Muzyk – waltornia – USA
Andrew Balio– trąbka – USA
Paweł Kalicki – AM Bydgoszcz, PZSM im. A.Rubinsteina Bydgoszcz
Anna Nogaj – psycholog muzyki – PZSM im. A.Rubinsteina Bydgoszcz

PROGRAM KURSU:
- lekcje indywidualne /4 lekcje/
- lekcje otwarte
- wykłady
- warsztaty
- zajęcia zespołowe
- koncerty

Biografie


Reklama