Towarzystwo Muzyczne MEDIUS wraz ze Szkołą Muzyczną I stopania w Lidzbarku Warmińskim mają przyjemność zaprosić na III edycję Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzyki Dawnej. Kurs rozpocznie się w poniedziałek 30 lipca a zakończy się w niedzielę 5 sierpnia 2007 roku.

 

Będą to warsztaty muzyczne ukierunkowane w stronę koncertowego wykonania większych form wokalno-instrumentalnych dojrzałego Baroku oraz wczesnego klasycyzmu. Młodzi adepci sztuki muzycznej przez tydzień będą zapoznawali się z zagadnieniami stylowego wykonawstwa muzyki barokowej, z historycznym (tzw. oryginalnym) instrumentarium, brali udział w wykładach i dyskusjach poświęconych interpretacji muzyki barokowej. Ukoronowaniem tych działań będzie stworzenie Barokowej Orkiestry. Młodzi instrumentaliści będą mieli okazję, aby zaznajomić się ze specyfiką pracy w barokowej orkiestrze oraz szansą nabycia doświadczenia koncertowego, tak niezbędnego w ich przyszłych karierach. Orkiestra złożona zarówno z wykładowców jak i studentów zaprezentuje się podczas finałowego koncertu na Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Preferowane instrumenty to kopie lub oryginały instrumentów z epoki. Podczas kursu istnieje możliwość wypożyczenia niektórych instrumentów.
Zajęcia na rogu naturalnym będzie prowadził Krzysztof Stencel.