W dniu 26.03.2023 w Akademii Muzycznej w Katowicach odbędzie się Śląskie Sympozjum Waltorniowe.


Akademia Muzyczna w Katowicach, ul. Zacisze 3
Sala Audiowizualna


godz. 15:00
Astma i ryzyko publicznego wykonania dźwięku b2, czyli tajemnice I Koncertu waltorniowego Ryszarda Straussa
wykład dr Waldemara Matery – Akademia Muzyczna w Katowicach

godz. 15:30
Zapomniana literatura waltorniowa XIX wieku
wykład dr hab. Piotra Pożakowskiego – Akademia Muzyczna w Gdańsku – pedagog współpracujący

godz. 16:30
Postoj a dýchání při hře na lesní roh (Postawa i oddychanie podczas gry na waltorni)
wykład prof. MgA. Jindřicha Petráša – Janáčkova Akademie Múzických Umění w Brnie (Czechy)

godz. 17:00
wykład dr Michała Szczerby – Akademia Muzyczna w Gdańsku

  

Ponadto seminarium i warsztaty dla pedagogów, którzy zgłosili uczniów do Międzynarodowego Konkursu Młody Waltornista dotyczące kryteriów oceniania konkursowego.