Damian WalentekW dniu 18.04.2020 w Akademii Muzycznej we Wrocławiu odbędzie się Sympozjum Metodyczne - Problemy nauczania w grze na instrumentach w szkołach muzycznych I i II stopnia.

W programie sympozjum przewidziane są wykłady i prezentacje, panele dyskusyjne, wystawy instrumentów i prezentacje wydawnictw metodycznych.

W Sympozjum mogą wziąć udział nauczyciele szkół artystycznych I i II stopnia, pedagodzy akademiccy, uczniowie i studenci szkół i uczelni muzycznych.

Koszty przejazdu, zakwaterowania i utrzymania pokrywają uczestnicy lub delegujące ich szkoły, uczelnie i instytucje.

Zajęcia z waltornistami poprowadzi dr hab. Damian Walentek, prof. Akademii Muzycznej w Katowicach, waltornista NOSPR Katowice.

Szczegóły na http://amuz.wroc.pl

Wrocław sympozjum 2020

  


Reklama


Reklama