Wakacyjne Warsztaty Muzyczne 23.07–30.07.2017
Szeligi k/Ełku

Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej Teraz Muzyka jak co roku organizuje w okresie wakacji  Warsztaty Muzyczne Czas na Muzykę. Warsztaty odbędą się  w terminie  23.07.30.07.2017  roku ( turnus trwa od niedzieli do niedzieli) w Szeligach k/Ełku. Warsztaty organizowane są w formie kolonii z zapewnieniem całodobowej opieki nad uczestnikami. Zgłaszane są do Kuratorium Oświaty.

W warsztatach biorą udział dzieci i młodzież uzdolniona muzycznie, która kształci się już artystycznie (uczniowie szkół i ognisk muzycznych, a także pobierający naukę muzyki w postaci innych form kształcenia) oraz ci, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z muzyką (prowadzone są zajęcia ogólno-muzyczne, instrumentalne, wokalne i taneczne dla początkujących). Osoby z biednych rodzin mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów.

Warsztaty prowadzą wybitni pedagodzy szkół i uczelni muzycznych. Uczestnicy korzystając z ich ogromnej wiedzy i doświadczenia rozwijają swoje umiejętności muzyczne, a ćwicząc na instrumencie lub śpiewając – jednocześnie wypoczywają i integrują się z rówieśnikami także zainteresowanymi muzyką, przyjeżdżającymi na Warsztaty z całej Polski.

Wykładowcami w klasie waltorni są Tomasz Czekała oraz Jerzy Ślęzak.


Reklama