Jacek Muzyk8-9.04.2017
Bydgoszcz
Akademia Muzyczna
im. F. Nowowiejskiego

Project Orchestra Masterclass z udziałem dr hab. Jacka Muzyka.

  

Biografie

Emil Wiśniowski

Urodził się prawdopodobnie w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku w Bytomiu. Kształcił się w niemieckiej wojskowej szkole muzycznej.