4 października 2014, godz. 14.00 – 16.30
NOSPR Katowice
sala prób sekcyjnych nr 2

Kurs dla studentów waltorni

wykładowca: Wolfgang Tomböck (waltornista-solista Filharmonii Wiedeńskiej)

Zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza od 1.09.2014 do 15.09.2014. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa czynnego (5 osób) będzie decydować kolejność zgłoszeń. Kurs otwarty dla publiczności (uczestnictwo bierne).

Szczegóły na http://nowa.nospr.org.pl