Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza młodych muzyków różnych specjalności na VI Letnią Akademię Muzyczną.

VI Kurs jest konsekwentnym rozszerzeniem naszej oferty o nowe specjalności w stosunku do poprzednich lat.

Kursy Letniej Akademii są organizowane z myślą o:

• uczniach podstawowych szkół muzycznych
• młodzieży szkół muzycznych II stopnia
• młodzieży akademickiej
• absolwentach uczelni i pedagogach

Uczelnia oferuje uczestnikom:

• doskonalenie techniki i interpretacji wokalnej
• doskonalenie techniki gry i interpretacji
• rozwój osobowości artystycznej
• doskonalenie techniki dyrygowania w zakresie chóralistyki i dyrygentury symfonicznej
• kształtowanie podstaw warsztatu kompozytorskiego i języka wypowiedzi twórczej

wszystko pod kierunkiem muzyków i pedagogów. Klasę waltorni poprowadzi st. wykł. Ryszard Kurzak.


• bardzo dobre warunki lokalowe w wyniku oddania do użytku nowego budynku z sala koncertową i salami do ćwiczenia
• możliwość korzystania z bogatych zbiorów nutowych, książkowych i fonograficznych
• dzień wolny od zajęć, przeznaczony na integrację uczestników Kursu oraz rekreację

Wiele specjalności w ramach kursu, fachowość wykładowców oraz przystępne ceny czynią naszą ofertę szczególnie atrakcyjną.

Ilość miejsc w poszczególnych klasach jest ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Reklama