Warsztaty Muzyczne 25 Lipiec – 1 sierpień, 2010
Prof. Jadwiga Kotnowska, flet
Prof. Józef Ratz, obój
Grzegorz Dabrowski, fagot
Śląski Kwartet Waltorniowy
Rafał Lewandowski, fortepian
Jolanta Reszelska, fortepian
Trina Renay, sopran, USA (Interpretacja Amerykańskich Spirituals)
Michael Lee, tenor, Grecja, USA 

Warunki uczestnictwa aktywnego:
1.Warsztaty są otwarte dla uczniów szkół średnich i wyższych z całej Polski. Uczestnicy aktywni będą wybierani na podstawie zgłoszeń wysłanych w terminie do 1 czerwca 2010 roku na adres Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile, 64-920 Piła, ul. Walki Młodych 1.
2.Do zgłoszenia należy dołączyć biografię lub życiorys oraz jeden list rekomedacyjny. Zgłoszenia można dokonać wysyłając formularz i załączniki na adres e-mailowy podany poniżej lub drogą pocztową. List rekomendacyjny może być wysłany osobno.
3.Liczba uczestników aktywnych jest ograniczona do 4 osób u każdego pedagoga warszatów. Uczestnicy aktywni będą wybierani przez pedagogów warsztatów na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniach.
4.Opłata za uczestnictwo aktywne wynosi 300 zł. Opłaty będą pobierane przed rozpoczęciem warsztatów przez Pilski Dom Kultury po kwalifikacji przez pedagogów. Informacje o kwalifikacji uczestnictwa aktywnego będą wysłane do końca czerwca 2010 roku.
5.Opłata pokrywa tylko lekcje indywidualne, imprezy zamknięte, oraz wstęp na zajecia otwarte innych pedagogów. Opłata nie pokrywa zakwaterowania i wyżywienia. Zakwaterowanie we własnym zakresie. Lista hoteli i pensjonatów oraz kwater prywatnych bedzie dostępna na stronie internetowej orkiestry
6.Uczestnictwo bierne jest darmowe dla wszystkich zainteresowanych.


Reklama