Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadza nowy system naboru i szkolenia kandydatów na muzyków w orkiestrach wojskowych.

Rekrutacja kandydatów oraz podstawowe szkolenie wojskowe odbywać się będzie w Podoficerskiej Szkole Wojsk Lądowych w Zegrzu - Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, 05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2. Pierwszy kurs odbędzie się w terminie 1.09.2006-28.02.2007. Po zdaniu egzaminów absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej oraz stopień kaprala i propozycję pracy (słuzby) w orkiestrach wojskowych. Aktualnie jest zapotrzebowanie na ponad 50 miejsc, głównie w instrumentach dętych blaszanych - trąbka, saxhorn tenorowy i barytonowy, róg i tuba. O przyjęcie do Szkoły Podoficerskiej w Zegrzu mogą ubiegać się osoby, które ukończyły średnią szkołę muzyczną i ogólnokształcącą (kobiety i męzczyźni), niekarani, z wyłącznym obywatelstwem polskim, mający odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne do pełnienia zawodowej słuzby wojskowej, mający ukończone 18 lat i świadectwo maturalne średniej szkoły muzycznej (instrument dęty lub perkusja). Podania nalezy składać do 31 maja 2006 do komendanta Szkoły Podoficerskiej. Egzaminy wstępne odbędą się w dniach 3-7 lipca 2006. Obejmowały będą:

- egzamin z umiejętności gry na instrumencie,

- sprawdzian z wychowania fizycznego.

- test z wiedzy ogólnej,

- rozmowa kwalifikacyjna

Szczegóły będą dostępne na stronie internetowej oraz pod numerami telefonów 022/68-40-150 i 022/68-40-200

Orientacyjne zapotrzebowanie:

Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego w Warszawie  - flet, róg, trąbka, perkusja

Orkiestra Marynarki Wojennej w Gdyni - róg, tuba, trąbka

Orkiestra Garnizonowa MW w Świnoujściu - flet, saksofon tenorowy, róg, trąbki, puzon, saxhorn barytonowy, tuba B

Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu - flet, obój, trąbka, perkusja

Orkiestra Garnizonowa SP Bytom - saksofon altowy, róg, perkusja

Orkiestra Garnizonowa SP Dęblin - saksofon tenorowy, róg, perkusja

Orkiestra Garnizonowa SP Koszalin - perkusja

Orkiestra Garnizonowa SP Radom - flet, róg, trąbka, tuba

Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych w Warszawie - flet, saksofon, róg, perkusja

Orkiestra Reprezentacyjna POW Bydgoszcz - saxhorn tenorowy, perkusja

Orkiestra Reprezentacyjna ŚOW Wrocław - klarnet, saksofon

Orkiestra Garnizonowa WL Siedlce - klarnet, róg, trąbka

Orkiestra Garnizonowa WL Lublin - flet, trąbka

Orkiestra Garnizonowa WL Rzeszów - klarnet, tuba, perkusja

Orkiestra Garnizonowa WL Szczecin - flet, trąbka

Orkiestra Garnizonowa WL Elbląg - perkusja

Orkiestra Garnizonowa WL Gizycko - perkusja, trąbka