TW-ON WarszawaDyrekcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko muzyk solista I głos waltornia (1/2 etatu) w Orkiestrze TW-ON.

Egzamin odbędzie się 10.10.2022 o godz. 10.00 w Sali Prób Orkiestry TW-ON.
Termin składania podań wraz z życiorysem artystycznym upływa dnia 01.09.2022.

Wszystkie materiały orkiestrowe są dostępne na stronie https://teatrwielki.pl/nc/teatr/aktualnosci/aktualnosc/n/egzamin-na-waltornie/

Po rozpatrzeniu podań zaproszenia na egzamin zostaną wysłane pocztą elektroniczną wybranym kandydatom w dniu 10.09.2022 roku.

Podania (skierowane do Dyrekcji TW-ON) z prośbą o dopuszczenie do egzaminu na stanowisko muzyk solista I głos waltornia (1/2 etatu) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podanie skierowane do Dyrekcji prosimy własnoręcznie podpisać i zeskanować.

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (format: .pdf, .doc lub .odt). Każdy z kandydatów otrzyma mailowe potwierdzenie złożenia dokumentów. Decyzje Dyrekcji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej co do przebiegu przesłuchania i ewentualnego wyboru kandydata są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Teatr Wielki – Opera Narodowa nie zapewnia akompaniatora oraz nie zwraca kosztów podróży. Dyrekcja zastrzega sobie również prawo zmiany terminu przesłuchania, formy przesłuchania, zmiany repertuaru, zmiany kolejności wykonywanych utworów, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny.

 Szczegóły na https://teatrwielki.pl/nc/teatr/aktualnosci/aktualnosc/n/egzamin-na-waltornie/