Dyrekcja Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu zaprasza waltornistów (pierwszy głos) na przesłuchanie

które odbędzie się 21 listopada 2009 o godz. 10.00

w gmachu Teatru Wielkiego w Poznaniu
(wejście od ul. Wieniawskiego)

Obowiązkowy program przesłuchania:
Wolfgang A. Mozart – Koncert Es-dur nr 2 lub nr 4
dowolny utwór kantylenowy
sola z repertuaru operowego: G. Bizet Carmen, nr 22; G. Rossini Cyrulik sewilski, uwertura; W.A. Mozart Wesele Figara, nr 3 i 8; F. Mendelssohn Sen nocy letniej, nokturn; L. Beethoven IX Symfonia, cz. III solo IV. rogu; M. Ravel Pavana.

Podania proszę składać w sekretariacie Teatru Wielkiego, ul. Fredry 9,
do dnia 12 listopada 2009.

Reklama