Dyrekcja Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu zaprasza   na przesłuchanie WALTORNISTÓW  (pierwszy głos), które odbędzie się 20 marca 2009 r. o godz. 10.00 w gmachu Teatru Wielkiego w Poznaniu (wejście od ul. Wieniawskiego).


Obowiązkowy program przesłuchania:
 
· Wolfgang A. Mozart – Koncert Es-dur nr 2 lub nr 4
· dowolny utwór kantylenowy
· sola z repertuaru operowego: G. Bizet Carmen, nr 22; G. Rossini Cyrulik sewilski,
  uwertura; W.A. Mozart Wesele Figara, nr 3 i 8; F. Mendelssohn Sen nocy letniej, nokturn;
  L. Beethoven IX Symfonia, cz. III solo IV. rogu; M. Ravel Pavana.

Podania proszę składać w sekretariacie Teatru Wielkiego (ul. Fredry 9) do dnia 13 marca 2009.

Reklama