Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
zatrudni muzyka: waltornistę.

Wymagania:
a) wykształcenie wyższe

Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys zawodowy (CV),
c) kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. Andrzeja Szwalbego 6.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu relrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926)"