Otwarte przesłuchania na I i II waltornię: 19 styczeń 2009 g 10-19 Centrum Kultury Żydowskiej Kraków ul. Meiselsa 17

(Jury dopuszcza wyłącznie instrumenty bezdyszkantowe)

Wiek: 23-34Wymagania:
Ukończone wykształcenie muzyczne lub znaczące doświadczenie orkiestrowe.
Znajomość literatury orkiestrowej (koncertowej i operowej), kameralnej oraz obowiązkowe utwory solistyczne.

Czas trwania kontraktu:
1 rok od marca 2009 (z możliwością przedłużenia)

Koncerty:
max. 60-65 rocznie (nie więcej niż 210 dni) w tym wyjazdy zagraniczne

Wynagrodzenie:
Minimum 26.000 PLN brutto rocznie (bez ubezpieczenia zdrowotnego i składek!)


Reklama