Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Tarnowie
zatrudni nauczyciela gry na waltorni.
Wymiar: 12 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo.
Wymagania: wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

Kontakt: ZSM im. I. Paderewskiego
33-100 Tarnów, Lippóczy'ego 4
tel. 0 14 621 04 08Reklama