Państwowa Opera Bałtycka
Ogłasza przesłuchanie na stanowisko muzyka orkiestrowego specjalność: waltornia I głos

Wymagany program:
- koncert klasyczny I i II część lub II i III
- utwór dowolny
- czytanie nut a vista
/ akompaniator we własnym zakresie /

Opera nie zwraca kosztów podróży

Przesłuchanie odbędzie się 5 października 2007
o godz. 13:00 w sali orkiestry nr 122

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
058 763 49 12/13 – Koordynacja pracy artystycznej

Reklama