Opera i Filharmonia Podlaska ogłasza konkurs na stanowisko waltornisty - I głos i tutti. Przesłuchanie odbędzie się 13 czerwca 2007. Termin skłafdania podań upływa 30 maja 2007.
Szczegóły na http://www.filharmonia.bialystok.pl/programkwal2.html