Filharmonia Koszalińska ogłasza przesłuchania na stanowisko: muzyk orkiestrowy - róg tutti

Filharmonia KoszalinProgram przesłuchania:

 • W. A. Mozart – Koncert Es – dur nr 3, KV 447 cz. I lub III i II
 • Partie orkiestrowe:
 • A. Mozart – Symfonia nr 40 g-moll cz. III cr 2 in G (Trio) - takty 68 – 84
 • L. van Beethoven – Uwertura do opery “Fidelio” cr 2 in E - takty 1 – 16 i 49 – 55
 • L. van Beethoven – III Symfonia Es – dur, "Eroica" op. 55 cz. III cr 2 in Es (Trio) - takty 171 – 205
 • L. van Beethoven – IX Symfonia d – moll, op. 125 cz. III cr 4 - takty 81 – 123
 • L. van Beethoven – Koncert fortepianowy nr 3 Es- dur, cz. I cr2 in Es takty 45-54
 • C. M. Weber – Uwertura do opery “Wolny strzelec” cr 4 in C - takty 10 – 25
 • M. Musorgski/M. Ravel – Obrazki z wystawy Rynek w Limoges – cr 2 – od numeru 71 do numeru 72
 • D. Szostakowicz – V Symfonia d – moll, op. 47 cz. I cr 2 in F - dwa takty po numerze 17 do numeru 21
 • Kwartet – Auld Lang Syne cr 2/4
 • B. Smetana – Wełtawa - “Wälder – Jagd” (takty 80-118) cr 2/4 in C

Przesłuchania odbędą się 11.03.2020 r. o godz. 12.15. Zapewniamy akompaniatora z Koszalina, z którym należy się wcześniej skontaktować. Wszelkie informacje, także dot. wymaganych partii orkiestrowych, można uzyskać pod nr tel. (94) 342-36-96. Podania wraz z CV oraz wypełnionym oświadczeniem prosimy kierować na adres: Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki, ul. Piastowska 2, 75-400 Koszalin lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 9.03.2020 r.

Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest złożenie kaucji gotówkowej w kwocie 50,00 zł w kasie Filharmonii, najpóźniej do chwili rozpoczęcia przesłuchań.  Kaucja gotówkowa podlega zwrotowi po zakończeniu przesłuchań i dokonaniu wyboru muzyka spośród zgłoszonych kandydatów, poza muzykiem wyłonionym do zatrudnienia w Filharmonii. W jego przypadku kaucja podlega zwrotowi niezwłocznie po podpisaniu umowy o pracę i przystąpieniu do pracy. W przypadku niespełnienia tych warunków kaucja ulega przepadkowi na rzecz Filharmonii.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Filharmonię Koszalińską zawartych w złożonych dokumentach (m.in. cv, kopie dyplomów, świadectw i in.) w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisku: …………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………….

(data, czytelny podpis)

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w Filharmonii Koszalińskiej im St. Moniuszki w Koszalinie jest Dyrektor Filharmonii Koszalińskiej z siedzibą przy ul. Piastowska 2 w Koszalinie.

Administrator danych informuje, że:

 • Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Państwa dane będą przetwarzane w celu:

a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy,

b. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.

 • Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Filharmonii Koszalińskiej zaangażowanych w proces rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co będzie jednoznaczne z odstąpieniem z dalszego udziału
  w rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji  dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
 • Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych, o których mowa w ofertach pracy jest wymagane określonymi przepisami prawa
  i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko.
 • Realizacja praw, o których mowa w pkt 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby Filharmonii Koszalińskiej im. St. Moniuszki w Koszalinie ul. Piastowska 2, 75-400 Koszalin.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

źródło: przesluchania.com

 


Reklama

Biografie

Karl Stiegler

Karl Stiegler
1876-1932