Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska:
Waltornia I/III
Waltornia II/IV

Sinfonia IuventusTermin przesłuchań: 2 grudnia 2019 r.

Miejsce przesłuchań: Warszawa, Aula Zespołu Szkół nr 7, ul. Szczęśliwicka 56

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
 • szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • życiorys w języku polskim
 • podpisane oświadczenie /do pobrania/

Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 listopada 2019 r.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Program waltornia górna:

 • W. A. Mozart – Koncert nr 4 Es-dur KV 495 (cz. I - ekspozycja)
 • R. Strauss – Koncert nr 1 Es-dur op. 11 (cz. I do litery B, tj. do 64 taktu)
Literatura orkiestrowa (obowiązujące fragmenty w materiałach nutowych):
 • W.A. Mozart – Symfonia g‐moll KV 550, trio
 • A. Dvorak – Symfonia nr 9 e‐moll „Z Nowego Świata”, op. 95
 • L. van Beethoven – VII Symfonia A-dur op. 72
 • J. Brahms – I Symfonia c-moll op. 68
 • J. Brahms – II Symfonia D-dur op. 73
 • M. Ravel – Bolero
 • P. Czajkowski – V Symfonia e-moll op. 64
 • R. Strauss – „Dyl Sowizdrzał” op. 28
 • D. Szostakowicz – Symfonia nr 5 d‐moll, op.47

Program waltornia dolna

 • W. A. Mozart – Koncert nr 3 Es-dur 447 (cz. I - ekspozycja)
 • H. Neuling – Bagatela

Literatura orkiestrowa (obowiązujące fragmenty w materiałach nutowych):

 • W.A. Mozart – Symfonia g‐moll KV 550, trio
 • L. van Beethoven – III Symfonia Es-dur op. 55
 • L. van Beethoven – VII Symfonia A-dur op. 92 - L. van BeethovenIX Symfonia d-moll op. 125
 • L. van Beethoven – Uwertura do opery „Fidelio” op. 72
 • F. Schubert – Symfonia nr 9 C‐dur „Wielka” D 994, I część, Andante, początek
 • J. Brahms – IV Symfonia e-moll op. 98
 • R. Strauss – „Życie bohatera” op. 40, od początku do 2 taktu numeru 5, róg 2
 • G. Mahler– I Symfonia D-dur, 1 część, początek
 • G. Mahler – Symfonia nr 9, początek , róg 2

  

Biografie


Reklama