Początki orkiestry sięgają roku 1934 kiedy to bracia Antoni i Karol Szafrankowie założyli Rybnicką Orkiestrę Symfoniczną. Po drugiej wojnie światowej swoją działalność rozpoczęła orkiestra symfoniczna szkoły muzycznej, która składała się z pedagogów, wychowanków i zdolniejszych uczniów.

Ze względu na dużą płynność składu orkiestry pod koniec lat pięćdziesiątych bracia Szafrankowie zaczęli czynić starania, aby stworzyć kompletny, etatowy zespół symfoniczny. Inicjatorom przyszła z pomocą dyrekcja ówczesnego Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, która w osobie naczelnego dyrektora – mgr inż. Jerzego Kucharczyka, ostatecznie podjęła decyzję utworzenia orkiestry symfonicznej.

Filharmonia Rybnickiego Okręgu Węglowego działała w latach 1960 – 1995. W czerwcu 1995 roku zagrała swój ostatni koncert. Za likwidacją orkiestry miały przemawiać względy ekonomiczne. Dzięki staraniom rybnickiego Towarzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków oraz nowych władz miasta reaktywowano Filharmonię. Dyrektorem orkiestry został Antoni Smołka. Pierwszy swój koncert reaktywowana orkiestra zagrała 27.11.1999 roku w Bazylice św.Antoniego w Rybniku.

Biografie

Edmond Leloir

Edmond Leloir1912-2003

Reklama


Reklama

Biografie

Franciszek Szałański

Franciszek SzałańskiFranciszek Szałański