Płocka Orkiestra SymfonicznaPłocka Orkiestra SymfonicznaInicjatorami powstania Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego byli działacze Płockiego Towarzystwa Muzycznego, którym przewodził wieloletni dyrektor płockiej szkoły muzycznej i animator życia muzycznego na północnym Mazowszu - dr Marcin Kamiński. Od 1975 roku orkiestra występowała pod nazwą Orkiestra Kameralna Płockiego Towarzystwa Muzycznego. W styczniu 1977 roku rozpoczęła działalność samodzielną jako Płocka Orkiestra Kameralna by w roku 1998 w związku ze zwiększeniem ilości muzyków oraz poszerzeniem repertuaru zostać przemianowaną na Płocką Orkiestrę Symfoniczną.


Rok później patronem orkiestry został Witold Lutosławski. Początkowo w skład orkiestry wchodzili absolwenci, uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku oraz muzycy z okolicznych miejscowości. Była to ledwie ponad 20 osobowa grupa pasjonatów muzyki. Obecnie Orkiestra bierze aktywny udział w życiu miasta i regionu, prowadząc cykl stałych cotygodniowych koncertów symfonicznych. Jest także organizatorem Letniego Festiwalu Muzycznego w Płocku. Uczestniczy również gościnnie w festiwalach w kraju i za granicą.

Płocka Orkiestra Symfoniczna współpracuje z najwybitniejszymi wykonawcami polskimi i zagranicznymi: Charles Owen, Havard Gimse, Eugen Indjić, Grażyna Brodzińska, Iwona Hossa, Adam Kruszewski, Piotr Paleczny, Konstanty Andrzej Kulka, Piotr Pławner, Jan Stanienda, Krzysztof Jakowicz, Waldemar Malicki, Ewa Pobłocka, Adam Makowicz, Tomasz Strahl, Władysław Kłosiewicz, Krzesimir Dębski, Jacek Wójcicki, Anna Serafińska, Jacek Kotlarski, Krzysztof Herdzin, Zbigniew Górny, Olga Bończyk, Michał Bajor to artyści którzy z powodzeniem gościli już w tym mieście. Orkiestrą dyrygowali m.in. Tadeusz Strugała, Jose Maria Florencio, Maciej Niesiołowski, Mirosław Jacek Błaszczyk, Tomasz Bugaj, Vladimir Kiradjiev, Eivind Gullberg Jensen i inni. W dorobku orkiestry znajdują się płyty CD.

Dotychczasowymi dyrektorami orkiestry byli:

  • 1976-77 Marcin Kamiński
  • 1977-80 Jacek Wołyniak
  • 1980-81 Maria Milewicz
  • 1981-82 Marian Lewandowski
  • 1982-90 Aleksander Siwek
  • 1990-99 Hanna Witt-Paszta
  • 1999-2004 Jacek Boniecki

Od lipca 2004 roku funkcję dyrektora pełni Adam Mieczykowski.


Sekcja waltorni:

Tomasz Kubica
Kornel Majchrzak

  


Biografie

Alan Civil

Alan Civil1929-1989

Reklama