29 czerwca 1945 w 55 dzień po wyzwoleniu Wrocławia w przepełnionej, ledwie uporządkowanej sali Teatru Miejskiego zabrzmiał Polonez A-dur Fryderyka Chopina w wykonaniu orkiestry pod batutą Stefana Syryłły. Tak zaczęło się życie muzyczne miasta. Stworzona przez niego orkiestra pełniła równocześnie funkcję filharmonii i zespołu operowego (do 1 IX 1949, kiedy nastąpiło upaństwowienie Opery Wrocławskiej). W latach 1949-53 nie było w mieście orkiestry, dającej systematyczne koncerty. Był to czas gościnnych występów Opolskiej Orkiestry Symfonicznej oraz "Wtorków Muzycznych" organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną.


21 X 1954 nastąpiła inauguracja działalności koncertowej Wrocławskiej Orkiestry Symfonicznej w auli Politechniki Wrocławskiej. Dyrygował Adam Kopyciński. Jako solistka wystąpiła Halina Czerny-Stefańska. Na program złożyły się utwory Chopina, Karłowicza i Liszta. WrOS powstała z inicjatywy środowiska muzycznego miasta (J. Lasocki, A. Kopyciński, P. Perkowski, K. Halpon, R. Reszke, A. Stanisławczyk, W. Dzieduszycki, Z. Biliński). Zorganizowano ją spontanicznie, stawiając władze wobec faktu dokonanego - jesteśmy, działamy, oczekujemy akceptacji, usankcjonowania i stabilizacji bytowej.

1 VIII 1958 WrOS przemianowana została na Państwową Filharmonię we Wrocławiu. Dyrekcję i kierownictwo artystyczne powierzono Adamowi Kopycińskiemu. 18 XII 1968 nastąpiło uroczyste otwarcie własnej siedziby Filharmonii przy ul. gen. K. Świerczewskiego 19 - obecna Marszałka J. Piłsudskiego. 1 X 1994 nadano Filharmonii Wrocławskiej imienia Witolda Lutosławskiego, podczas uroczystości jubileuszowych jej 40-lecia. 15 maja 2006 roku podpisano umowę o współprowadzeniu trzech wrocławskich instytucji kultury: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans i Opery Wrocławskiej. Tym samym Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego stała się odtąd współfinansowana przez samorząd dolnośląski, gminę Wrocław i ministerstwo kultury.

W dniu 22 V 2014 powstało Narodowe Forum Muzyki - instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie. Powstało z połączenia Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans i Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu. Jednym z inicjatorów utworzenia instytucji oraz budowy nowej sali koncertowej jest Andrzej Kosendiak.

Narodowe Forum Muzyki organizuje działalność jedenastu zespołów instrumentalnych i wokalnych: Orkiestry Symfonicznej NFM, NFM Leopoldinum – Orkiestry Kameralnej, Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, Chóru NFM, Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego, Chóru Chłopięcego NFM, Lutosławski Quartet, LutosAir Quintet, NFM Ensemble, Polish Cello Quartet, NFM Tria Smyczkowego Leopoldinum. Narodowe Forum Muzyki koordynuje wiele międzynarodowych wydarzeń, m.in.: Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, Jazztopad, Musica Polonica Nova, Musica Electronica Nova, Forum Musicum, Leo Festiwal, Akademia Muzyki Dawnej, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wiedeńskiej, Singing Europe.


Na czele Filharmonii dotychczas stali:

1954-1961 - Adam Kopyciński - dyrektor, kierownik artystyczny i I dyrygent
1961-1963 - Radomir Reszke - dyrektor, kierownik artystyczny i I dyrygent
1963-1965 - Włodzimierz Ormicki - dyrektor, kierownik artystyczny i I dyrygent
1965-1968 - Andrzej Markowski - dyrektor, kierownik artystyczny i I dyrygent
1969-1980 - Tadeusz Strugała - dyrektor, kierownik artystyczny i I dyrygent
1980-2001 - Marek Pijarowski - dyrektor naczelny i artystyczny, I dyrygent
2001 (IV-X) - Tadeusz Nesterowicz - p.o. dyrektora naczelnego,
- Marek Pijarowski - dyrektor artystyczny
2001 (X-XII) - Lidia Geringer d'Oedenberg — dyrektor naczelny,
- Marek Pijarowski - dyrektor artystyczny
2002 - Lidia Geringer d'Oedenberg - dyrektor generalny,
- Mariusz Smolij - dyrektor artystyczny
2004-2005 - Lidia Geringer d'Oedenberg - dyrektor generalny,
- Jan Latham-Koenig - dyrektor artystyczny
2005
2005-2013
2013
- Andrzej Kosendiak - dyrektor naczelny
-
Jacek Kaspszyk - dyrektor artystyczny
-
Benjamin Schwartz - dyrektor artystyczny


Sekcja waltorni:

Mateusz Feliński
Adam Wolny

Łukasz Łacny
Czesław Czopka
Jan Grela
Robert Wasik


Biografie

Wojciech Kamionka

Wojciech KamionkaWojciech Kamionka

Reklama


Reklama