Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Szczecińskiej im. M. Karłowicza rozpoczęła działalność koncertową w 1948 roku. Znaczący wpływ na rozwój i poziom Filharmonii mieli dyrygenci: Józef Wiłkomirski, który był dyrektorem naczelnym i artystycznym w latach 1955-71 oraz Stefan Marczyk w latach 1971-90. W sezonie 1960-61 Orkiestra wyjechała po raz pierwszy na gościnne występy do Niemiec. Pod dyrekcją Stefana Marczyka Filharmonicy Szczecińscy koncertowali wielokrotnie w Niemczech, Danii, Bułgarii i we Włoszech.

W latach 1990-94 dyrektorem i kierownikiem artystycznym był Jarosław Lipke. Od marca 1994 do listopada 2006 funkcję dyrektora naczelnego pełniła Jadwiga Igiel - Sak, zaś dyrektora artystycznego, w latach 1994-96 dyrygent i pedagog Józef Radwan. Od września 1996 do czerwca 2003 funkcję dyrektora artystycznego pełnił Jerzy Salwarowski. Obecnie dyrektorem artystycznym Filharmonii Szczecińskiej jest Zygmunt Rychert. Od grudnia 2006 dyrektorem naczelnym jest Andrzej Oryl.

Z Orkiestrą koncertowali wybitni soliści polscy, m.in. Halina Czerny-Stefańska, Lidia Grychtołówna, Witold Małcużyński, Piotr Paleczny, Krystian Zimerman, Ewa Pobłocka, Adam Makowicz, Konstanty Andrzej Kulka, Kaja Danczowska, Bartłomiej Nizioł, Stefania Toczyska, Wiesław Ochman, Andrzej Hiolski i zagraniczni: Edward Auer, Emmanuel Ax, Zahar Bron, Eugene Indjic, Rudolf Kerer, Kevin Kenner, Natalia Gutman, Maurizio Pollini oraz dyrygenci: Tomasz Bugaj, Jerzy Katlewicz, Kazimierz Kord, Jerzy Maksymiuk, Marek Pijarowski, Krzysztof Missona, Witold Rowicki, Genadij Rożdżestwienski, Tadeusz Strugała, Jose Maria Florencio Junior, Karol Stryja, Karol Teutsch, Antoni Wit, Andrzej Markowski.

Obecnie Zespół liczy ok. 80 muzyków. W tym składzie wykonuje bardzo zróżnicowany repertuar symfoniczny - od muzyki dawnej po wielkie dzieła kompozytorów współczesnych.
źródło: www.filharmonia.szczecin.pl

Skład sekcji waltorni:


Dawid Kostrzewa
Marzena Mazurek
Dymitr Wdowiczenko