Filharmonia im. H. Wieniawskiego działa od grudnia 1944 roku. Funkcję Dyrektora Naczelnego pełni Mirosław Ziomek, Dyrektorem Artystycznym jest Teresa Księska-Falger a I dyrygentem jest Piotr Wijatkowski.

W dotychczasowej działalności na estradzie Filharmonii wystąpiło wielu znakomitych dyrygentów: Karol Teusch, Jerzy Katlewicz, Henryk Czyż, Vladimir Kiradjiev, Jan Krenz, Wojciech Michniewski, Jerzy Maksymiuk, Krzysztof Penderecki, Zygmunt Rychert, Ahmed El Saedi, Dong H. Hyung, Taduesz Wojciechowski, Zbigniew Graca, Marek Pijarowski oraz soliści: Światosław Richter, Lidia Grychtołówna, Regina Smendzianka, Waldemar Malicki, Kevin Kenner, Aldona Dvarionaite, Guy Bovet, Almut Rössler, Józef Serafin, Andrzej Chorosiński, Joachim Grubich, Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof Jakowicz, Dawid Ojstrach, Wanda Wiłkomirska, Yair Kless, Dominika Falger, Edward Zbigniew Zienkowski, Piotr Pławner, Bartłomiej Nizioł, Anastazja Czebatorowa, Andrzej Bauer, Tomasz Strahl, Adam Klocek, Henryk Kaliński, Dariusz Mikulski, Hanna Lisowska, Jadwiga Rappé, Stefania Woytowicz, Patricia Adkins - Chiti, Dorota Radomska, Dorota Lachowicz, Elżbieta Stengert, Izabela Kłosińska, Urszula Kryger.

Orkiestra ma za sobą liczne podróże koncertowe: występy we Włoszech, Szwajcarii, Hiszpanii, Szwecji, Niemczech, Korei Południowej czy Danii. Zespół brał udział w licznych festiwalach zagranicznych.

Filharmonicy Lubelscy wykonują bogaty repertuar, począwszy od epoki baroku, aż po muzykę współczesną. Wspólnie z działającymi na terenie miasta chórami akademickimi realizują wielkie formy wokalno-instrumentalne i opery w wersji estradowej.

Orkiestra dokonała rejestracji radiowych i telewizyjnych, nagrała płyty kompaktowe.


Sekcja waltorni:

Vasyl Havryliv
Oleg Bezushkevych
Hipolit Dziaduszek
Arkadiusz Konowałek
Aleksandra Pasek
Wiesław Worek


Biografie

Grzegorz Curyła

Grzegorz CuryłaGrzegorz Curyła

Reklama