Za oficjalną datę utworzenia Opery Śląskiej przyjmuje się dzień premiery "Halki" Stanisława Moniuszki (14.06.1945), którą wystawił zespół utworzony i kierowany przez Adama Didura.

W okresie pierwszych miesięcy uformował się pod jego pieczą krąg solistów złożony z utalentowanych młodych artystów. W tym czasie Opera Śląska została wzmocniona przez znaczną część zespołów repatriowanej Opery Lwowskiej. Siedzibą Opery Śląskiej prawie od początku pozostaje gmach byłego Teatru Miejskiego, zbudowany wg projektu  A. Boehma w latach 1898-1901.

Zrealizowano tutaj w ciągu istnienia sceny około 250 premier oper i baletów. Zaprezentowano dzieła polskie obejmujące całokształt dorobku operowego Moniuszki, utwory Szymanowskiego, Różyckiego, Rudzińskiego, Maklakiewicza, Świdra, Twardowskiego i Bairda. Ponadto repertuar obejmuje znaczną liczbę oper Mozarta, najważniejsze dzieła Verdiego, niemal całą twórczość Pucciniego, wiele dzieł  XX wieku. Na scenie bytomskiej odbyło się wiele prapremier zarówno polskich, jak i światowych.

Opera Śląska znana jest również poza granicami kraju. Gościła w Niemczech i we Włoszech, Holandii, Belgii i Danii, Francji, Hiszpanii, na Ukrainie i w Czechach. Odbyła dwukrotnie tournee po kontynencie amerykańskim prezentując "Halkę" Moniuszki na wielkich scenach od Montrealu po Nowy Jork. Zespół Opery Śląskiej dokonał wielu nagrań koncertowych.

źródło: www.opera-slaska.pl

Skład sekcji waltorni:

Igor Czaban
Rafał Pol
Alina Pietrzak
Mariusz Nowak *
Kamil Wieczorek *

* współpraca

Biografie

Reklama