Pierwsze Forum Polskich Muzyków Orkiestrowych


28.11.2010 odbyło się w Warszawie Pierwsze Forum Polskich Muzyków Orkiestrowych. Spotkanie było zorganizowane przez związki zawodowe Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i Sinfonii Varsovii w Warszawie. Udział wzięło około 60 muzyków reprezentujących ponad 20 orkiestr i chórów z całej Polski.

Głównym tematem spotkania była nowelizacja Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Niektóre zapisy projektu tej ustawy były od dawna krytykowane przez środowiska muzyków i innych artystów wykonawców. Nie uwzględniają one specyfiki pracy muzyka orkiestrowego i nie odpowiadają potrzebom ani postulatom środowiska. Nic dziwnego, bowiem wnioskodawcami proponowanych zmian są organizacje dyrektorów teatrów, zupełnie nie reprezentatywne dla środowiska muzycznego. Pomimo licznych protestów, apeli i listów, nie wycofano kontrowersyjnych zapisów, kuriozalnych w skali światowej. Dobór podmiotów opiniujących projekt nie odzwierciedla w pełni stanowiska ośrodków naukowych, zajmujących się problematyką kultury, ogranicza możliwości wypowiedzi organizacji zawodowych, preferuje grupy reprezentujące środowiska pracodawców. To przeczy zasadzie dialogu społecznego, koniecznego przy tworzeniu tak ważnych regulacji dotyczących wielotysięcznego środowiska. W związku z tym zebrani uznali, że należy jeszcze podjąć wszelkie możliwe kroki, aby nie dopuścić do uchwalenia ustawy w obecnie proponowanym kształcie. Prezydium Pierwszego Forum Polskich Muzyków Orkiestrowych wystosowało List Otwarty do Premiera Donalda Tuska w tej niezwykle ważnej sprawie.
Więcej szczegółów na stronie www.forum.megahost.pl

Damian Walentek 

Warszawa, 1.12.2010

 

Szanowny Pan

Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

 

Szanowny Panie Premierze!

 

Od dłuższego czasu trwały w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego prace nad nowelizacją ustawy  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w naszym kraju. Projekt tego niezwykle ważnego i potrzebnego dla prawidłowego rozwoju kultury narodowej dokumentu okazał się w kilku punktach nie do zaakceptowania przez środowiska polskich muzyków i innych artystów wykonawców. Spowodowało to liczne i bardzo ostre protesty związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych wyrażone w listach skierowanych bezpośrednio do ministerstwa. Nie skłoniły one jego urzędników do przeprowadzenia dogłębnych konsultacji oraz poważnej i merytorycznej dyskusji pomiędzy w pełni reprezentatywnymi delegacjami wnioskodawców a przedstawicielami środowisk muzycznych. Nie doczekaliśmy się także odpowiedzi na nasze krytyczne uwagi. Nie usunięto z projektu nowelizacji najbardziej kontrowersyjnych zapisów dotyczących między innymi artystycznej umowy sezonowej, możliwości zawarcia stałej umowy o pracę dopiero po piętnastu latach stażu oraz zakazu prowadzenia działalności na rzecz innych podmiotów bez zgody pracodawcy. Z uzasadnienia projektu nowelizacji wynika, że proponowane zmiany prawa kultury nie zakładają oszczędności budżetowych. Ich jedynym efektem byłoby więc pogorszenie i tak trudnych, obarczonych szczególnym ryzykiem zawodowym, warunków zatrudnienia, pracy twórczej oraz stabilizacji życiowej artystów wykonawców. Równocześnie zapewniano nas, że konsultacje będą nadal trwały i nic nie zostało jeszcze przesądzone. Jak się okazało, były to deklaracje bez pokrycia. Wobec tak jawnego pogwałcenia podstawowych zasad dialogu społecznego, reprezentanci ponad dwudziestu orkiestr i chórów z całej Polski zebrali się na Pierwszym Forum Polskich Muzyków Orkiestrowych, które odbyło się w dniu 28 listopada 2010 w Warszawie. W trakcie dyskusji uczestnicy Forum uznali, że należy podjąć wszelkie możliwe jeszcze działania mające na celu usunięcie z nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej wspomnianych już zapisów.

 

Szanowny Panie Premierze!

 

Zwracamy się do Pana z prośbą o wstrzymanie prac nad ustawą w jej obecnym kształcie. Według naszej wiedzy standardy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej w zakresie ochrony muzyków są bardzo wysokie. Idźmy więc tą drogą, mając na uwadze dobro naszej kultury narodowej. Na ulicach naszych miast możemy ostatnio oglądać billboardy ze zdjęciem Pana Premiera i hasłem: „Nie róbmy polityki. Budujmy mosty”. Projekt ustawy w jej obecnym kształcie wykopie rów niezgody, który przez lata będzie zarzewiem konfliktów w środowisku ludzi kultury i nad którym nie będzie można zbudować jakiegokolwiek mostu. Zróbmy  wspólnie wszystko, aby do tego nie dopuścić!

 

Prezydium Pierwszego Forum Polskich Muzyków Orkiestrowych

Katarzyna Demus
Artur Gadzała
Jan Kacperczyk
Andrzej Konieczny
Bogusław Pstraś
Justyna Rogozińska - Czeżyk
Damian Walentek
Reklama