Hermann Baumann

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 29 grudnia 2023 w wieku 89 lat
zmarł

Hermann Baumann

solista i kameralista,
Profesor waltorni Uniwersytetu Sztuki w Essen

 Niech spoczywa w Pokoju!