23.03.2017
Wrocław Narodowe Forum Muzyki

Koncert kameralny

Vyacheslav Nam – I skrzypce
Anita Koźlak – II skrzypce
Artur Tokarek – altówka
Maciej Kłopocki – wiolonczela
Paulina Rosłaniec – kontrabas
Małgorzata Świętoń – flet
Justyna Stanek – obój
John Kruse – klarnet
Katarzyna Zdybel-Nam – fagot
Adam Wolny – waltornia

W programie:

B. Martinu Nonet na flet, obój, klarnet, fagot, róg, skrzypce, altówkę, wiolonczelę, kontrabas
J. Rheinberger Nonet na flet, obój, klarnet, fagot, róg, skrzypce, altówkę, wiolonczelę, kontrabas op. 139