16 lipca 2014, godz.19:00
KONCERT SYMFONICZNY, Zamek Królewski, Warszawa,
Waltornia – Krzysztof Stencel
Orkiestra MACV Warszawskiej Opery Kameralnej

W.A.Mozart
Muzyka do Pantomimy KV 446
II Koncert Waltorniowy Es – dur  KV 417
Symfonia Nr. 37  g-moll KV 444