19 II 2014, godz.: 19:00
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze,
Sala Koncertowa    

Trio Śląskie w składzie:
Roman Widaszek – klarnet
Tadeusz Tomaszewski – waltornia
Joanna Domańska – fortepian
***
Franciszek Lessel – Grand Trio na klarnet, waltornię i fortepian op. 4
Carl Reinecke – Trio na klarnet, waltornię i fortepian op. 247
Henryk Mikołaj Górecki – Trio Titanic